Code39CellRenderer

Code39 Barcode를 표시하는 렌더러

상세 설명

셀의 값으로 Code39 바코드를 생성한다.

[상위 클래스]

CellRenderer

예제 코드

// string type
column.renderer = 'code39';

// object type
let column.renderer = {
    "type": "code39",
    "barStyle": "custom-code39-renderer-bar"
}

프로퍼티 목록프로퍼티 정보

barStyle


barStyle: string

바코드의 바 클래스 스타일 명

기본값

'rg-code39-renderer-bar'