Code128CellRenderer

Code128 Barcode를 표시하는 렌더러

상세 설명

셀의 값으로 Code128 바코드를 생성한다.

[상위 클래스]

CellRenderer

예제 코드

// string type
column.renderer = 'code128';

// object type
let column.renderer = {
     "type": "code128",
     "barStyle": "custom-code128-renderer-bar"
}

프로퍼티 목록프로퍼티 정보

barStyle


barStyle: string

바코드의 바 클래스 스타일 명

기본값

'rg-code128-renderer-bar'